FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jakie usługi oferuje biuro nieruchomości Di Brenta?

Biuro Nieruchomości Di Brenta świadczy przede wszystkim kompleksowe usługi pośrednictwa w sprzedaży, zakupie i wynajmie nieruchomości. Staram się zapewnić klientom sprawną i bezstresową obsługę na każdym etapie transakcji. W przypadku sprzedaży nieruchomości usługa obejmuje m.in. bezpłatną wstępną konsultację, oględziny, wycenę i analizę stanu prawnego oraz technicznego nieruchomości. Następnie tworzona jest strategia marketingowa sprzedaży oraz przygotowanie oferty i materiałów promocyjnych. Kolejne kroki to aktywne szukanie klientów, przeprowadzanie prezentacji oraz w końcu pomoc w negocjacjach i ustaleniu warunków umowy. Pomagam również w przygotowaniu dokumentów i finalizację transakcji. W przypadku poszukiwania nieruchomości również rozpoczynam od bezpłatnej konsultacji, aby określić Państwa potrzeby i możliwości. Przedstawiam dostępne na rynku opcje i po znalezieniu odpowiedniej nieruchomości przeprowadzam dokładną analizę jej stanu prawnego. Pomagam również w negocjacjach i zapewniamy kompletną dokumentację do sfinalizowania transakcji. Ostatnim etapem jest pomoc w przepisaniu umów z dostawcami usług (przepisanie liczników). Opiera się to na protokole zdawczo-odbiorczym opracowanym w momencie przekazania nieruchomości.

Na jakim obszarze świadczycie usługi?

Biuro nieruchomości Di Brenta działa przede wszystkim na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego, z możliwością działania w dalszych rejonach województwa podlaskiego.

Jak mogę skontaktować się z Waszym biurem?

Aby skontaktować się z biurem Di Brenta Nieruchomości możesz skorzystać z jednego z poniższych sposobów:


Czy konieczne jest podpisywanie umowy pośrednictwa?

Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem umowa pośrednictwa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej lub elektronicznej (tu jednak z wymaganym oświadczeniem woli i kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wynika to przede wszystkim z Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741). Umowa określa warunki współpracy, okres obowiązywania i zakres czynności objętych pośrednictwem. Jest też dwustronnie zobowiązująca. Na jej podstawie pośrednik rozpoczyna działania w celu finalizacji zleconej transakcji.

Na czym polega umowa pośrednictwa na wyłączność?

Umowa na wyłączność oznacza przekazanie pośrednikowi wyłącznego prawa do czynności pośrednictwa w zakresie określonej transakcji, od początku do końca. W zamian pośrednik otrzymuje ustalone umową wynagrodzenie za usługi. Umowa na wyłączność zawiera klauzulę: „Klient nie będzie zlecał żadnych czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podmiotom trzecim poza pośrednikiem, w szczególności nie zawrze innych umów pośrednictwa. Klauzula obowiązuje w czasie określonym umową. Zaletą tej formy współpracy jest wygoda w kontakcie i pełna opieka pośrednika. Ponadto sprzedaż nieruchomości na warunkach wyłączności przebiega zgodnie z wcześniej ustaloną strategią i zdecydowanie lepszą promocją ogłoszenia. Umowa z klauzulą wyłączności może być zawarta zarówno w zakresie sprzedaży jak i poszukiwania nieruchomości.

Czy biuro nawiązuje współpracę z innymi pośrednikami?

Oczywiście. Współpraca między biurami nieruchomości jest bardzo ważna i jest warunkiem wysokiej jakości usług pośrednictwa. Biuro Di Brenta nawiązuje współprace zarówno w zakresie poszukiwania ofert na zlecenie Klientów, jak i udostępniania innym podmiotom ofert wystawionych na sprzedaż. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do osób niemal z całego rynku. Tak szeroka współpraca jest możliwa właśnie dzięki wzrastająca popularność umów na wyłączność. Posiadając taką umowę masz pewność, że biuro przedstawi ofertę Twojej nieruchomości innym pośrednikom i również u nich będzie szukać klientów kupujących. Zależy mi, aby Klient jak najszybciej zrealizował swój cel. Współpracując z innymi pośrednikami, możemy działać sprawniej i bardziej efektywnie.

Na jak długo jest podpisywana umowa pośrednictwa?

Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem wyłączności jest zawierana zawsze na czas określony. Wynosi on minimum 6 miesięcy, a często 12 miesięcy. Okres obowiązywania umowy jest uzależniony rodzaju i specyfiki nieruchomości. Umowa pośrednictwa w kupnie (poszukiwaniu) jest zazwyczaj zawierana na czas nieokreślony, co w praktyce oznacza że obowiązuje do momentu zakupu nieruchomości lub momentu rozwiązania umowy (rezygnacji z poszukiwania). W szczególnych przypadkach umowa taka też może zostać zawarta na czas określony ustalony z Klientem.

Mieszkam za granicą. Czy mogę zlecić sprzedaż swojej nieruchomości w Polsce na odległość?

Jak najbardziej tak. Możesz zlecić sprzedaż swojej nieruchomości w Polsce nawet jeśli na stałe mieszkasz za granicą. Współpracuję z klientami z różnych części świata i posiadam doświadczenie w sprzedaży nieruchomości na odległość. Będziemy utrzymywać stały kontakt telefoniczny, mailowy lub przez komunikatory (Messenger czy WhatsApp). W ten sposób będziesz otrzymywać aktualne informacje i raporty oraz omawiać kluczowe aspekty transakcji. Mam duże doświadczenie w sprzedaży nieruchomości na odległość, bez konieczności Twojej fizycznej obecności. Przy sprzedaży nieruchomości na odległość konieczne jest notarialne ustanowienie pełnomocnika w Polsce, który w Twoim imieniu przystąpi do sprzedaży. Jeśli pełnomocnictwo sporządzane jest za granicą będzie wymagane urzędowe potwierdzenie dokumentu (klauzula apostille), a jeśli jest w innym języku - także tłumaczenie pełnomocnictwa przez tłumacza przysięgłego.

Czy jako sprzedający muszę być obecny na każdej prezentacji?

Nie. Jako sprzedający nie musisz być obecny na każdej prezentacji nieruchomości. Przykładam dużą wagę do gruntownego poznania każdego aspektu sprzedawanej nieruchomości, aby zapewnić profesjonalną i rzetelną reprezentację Twojej własności. Dzięki starannemu przygotowaniu, będę w stanie zaprezentować Twoją nieruchomość w najlepszym świetle. Dbam o pełen obraz Twojej nieruchomości, również w zakresie zewnętrznych uwarunkowań i jej otoczenia. Podczas prezentacji przedstawię wszystkie kluczowe elementy, by potencjalni nabywcy mogli dokładnie poznać oferowany obiekt. Jednakże, jeśli wyrazisz chęć być obecnym na prezentacji, zawsze jesteś mile widziany. Zorganizuję spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie. Zapewnienie pełnego komfortu i wygody w procesie sprzedaży nieruchomości to priorytet. Możesz na mnie liczyć na każdym etapie tego ważnego procesu.

Nie mam czasu prezentować nieruchomości. Czy mogę przekazać klucze dla biura?

Tak. Rozumiem, że czasami brakuje Ci czasu lub możliwości, aby osobiście prezentować nieruchomość. Dlatego wielu klientów decyduje się na przekazanie mi kluczy.

Czy pośrednik pomoże mi wycenić nieruchomość?

Na podstawie swojego doświadczenia oraz w oparciu o znajomość realnych cen transakcyjnych, jak najbardziej pomogę Ci określić cenę nieruchomości. Spojrzenie osoby „z boku” pozwoli uniknąć popularnych błędów. Wyceniając własne mieszkanie czy dom często podnosimy wartość z uwagi na sentyment czy gust co do wystroju. Ponadto lubimy i cenimy to co znamy – stąd często przeceniamy zalety lokalizacji naszej nieruchomości. Im bardziej rzetelnie podejdziesz do wyceny nieruchomości, tym szybciej znajdziesz kupca. Realistyczna wycena nieruchomości pozwoli też uniknąć rozczarowania związanego z potrzebą znacznego obniżenia ceny.

Co to jest umowa przedwstępna?

Jest to pisemne porozumienie między sprzedającym a kupującym nieruchomość. W umowie określa się główne warunki transakcji, takie jak cena, sposób zapłaty czy terminy. Nie powoduje ona przeniesienia własności nieruchomości. Jest jedynie zobowiązaniem do sprzedaży oraz nabycia nieruchomości przez określoną osobę i na określonych zasadach. Umowę przedwstępną zawieramy gdy z jakichś przyczyn nie jest możliwe zawarcie od razu umowy przyrzeczonej, to jest podpisanie aktu notarialnego sprzedaży. Głównym tego powodem jest ubieganie się przez kupującego o kredyt hipoteczny, choć przyczyny odroczenia aktu w czasie mogą być tez inne. Umowa przedwstępna może być zawarta w formie zwykłej lub w formie aktu notarialnego.

Czy warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

To zależy od konkretnej sytuacji oraz preferencji stron transakcji. Jednak forma aktu notarialnego zdecydowanie skuteczniej chroni interesy obu stron i pozwala dochodzić praw. W przypadku umowy w formie zwykłej mamy szansę na odszkodowanie, natomiast akt notarialny daje możliwość zażądania przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej od strony przeciwnej. Forma aktu daje też możliwość złożenia wniosku o wpis roszczenia w księdze wieczystej. To m.in. pozwala stronie kupującej dochodzić realizacji umowy zarówno od osoby, z którą podpisano umowę u notariusza, jak i od tej, która po podpisaniu nabyła daną nieruchomość. Jeśli będziesz chciał zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, jak najbardziej pomogę skompletować wszelkie dokumenty i polecę zaufaną kancelarię notarialną

Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką?

Przy podpisaniu umowy przedwstępnej kupujący zwykle wpłaca ustaloną kwotę na poczet ceny zakupu w formie zaliczki lub zadatku. Wpłatę traktuje się jako zabezpieczenie wykonania umowy sprzedaży. Zaliczka daje najmniejsze gwarancje sfinalizowania transakcji, ponieważ każda ze stron może wycofać się ze swojego zobowiązania i zwrócić bądź zażądać zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku zadatku strona sprzedająca ma prawo zachować zadatek, jeśli kupujący odstępuje od realizacji umowy. Gdy sprzedający odstąpi od wykonania umowy, to kupujący ma prawo żądać wypłaty dwukrotności otrzymanego zadatku.

Czy istnieje możliwość negocjacji ceny zakupu/wynajmu nieruchomości?

Serdecznie polecam zasadę: „Zawsze warto rozmawiać”. Poza tym negocjacje warunków zakupu to nie tylko cena sprzedaży nieruchomości. Warto w negocjacjach uwzględnić też termin przekazania nieruchomości czy wyposażenie.

Czy biuro nieruchomości pomaga w uzyskaniu kredytu hipotecznego?

Tak. Na co dzień współpracuję z doradcami finansowymi Di Brenta, którzy z ogromnym zaangażowaniem znajdą dla Państwa najlepszą formę finansowania zakupu nieruchomości. Zachęcam również do spotkania z ekspertem finansowym Di Brenta jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania nieruchomości, a już na pewno przed przystąpieniem do negocjacji ceny zakupu czy podpisania umowy przedwstępnej.

Czy sprzedając mieszkanie potrzebuję certyfikatu energetycznego?

Tak. Certyfikat energetyczny jest wymagany w przypadku sprzedaży czy wynajmu budynku lub jego części, np. mieszkania, lokalu. Najprościej mówiąc dokument określa standard energetyczny budynku. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest sporządzane jedynie przez uprawnione do tego podmioty i jest ważne przed 10 lat. W przypadku zbycia nieruchomości sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatu kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. W sytuacji wynajmu, certyfikat powinien być przedstawiony potencjalnemu najemcy w momencie oględzin nieruchomości. Jeśli jeszcze nie posiadasz Świadectwa pomogę Ci w jego uzyskaniu. Dzięki temu będziesz mógł spełnić wymogi prawne i zwiększyć atrakcyjność Twojej nieruchomości.

 Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
 Zadzwoń i zapytaj, tel. 572 118 455